Monitoring Nieruchomości

Monitoring to całodobowe dozorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego obiektu podłączonego do Centrum Monitorowania (CM). Włączenie w system monitoringu umożliwia aktywną interwencję w przypadku otrzymania przez Operatora CM sygnału informującego o włamaniu, napadzie, sabotażu systemu a także zaniku zasilania sieciowego centrali alarmowej.

 

W zależności od życzenia Klienta oraz lokalizacji chronionego obiektu, transmisja sygnałów do Centrum Monitorowania odbywać się może drogą:

  • radiową (za pomocą nadajnika radiowego, na specjalnie wykupionym i prawnie chronionym paśmie radiowym);
  • telefoniczną (przy pomocy lokalnej linii telefonicznej);
  • zmiana na GPRS/GPS (dwutorowo-za pośrednictwem łącz internetowych i telefonii komórkowej)

W przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej następuje natychmiastowa reakcja uzbrojonej, zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej (GI), która dociera w ciągu kilku minut na miejsce zdarzenia i zabezpiecza obiekt.
Grupę interwencyjną tworzą dwaj kwalifikowani pracownicy ochrony, umundurowani w jednolite kombinezony i kamizeli operacyjne z logo firmy, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego tj. broń ostrą krótką, pałki oraz profesjonalny system łączności.
W przypadku wykrycia przez GI przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).
Proponujemy również usługę monitorowania z powiadomieniem w sytuacjach alarmowych osoby wskazanej przez Klienta, bez dojazdu Grup Interwencyjnych.

 

GPS – Monitoring Pojazdów

GPS (Global Positioning System) / GPRS (General Packet Radio Service) to ogólnoświatowy, satelitarny system lokalizacji obiektów naziemnych i powietrznych.

 

Nowoczesny i najskuteczniejszy system nadzoru i ochrony pojazdów umożliwiający monitorowanie on-line.
Wszelkie sygnały alarmowe z systemu przesyłane są do Centrum Monitorowania, które natychmiast wysyła Grupę Interwencyjną, w celu weryfikacji sygnału.
W przypadku skutecznej kradzieży system GPS / GPRS umożliwia precyzyjne zlokalizowanie utraconego pojazdu.
Jego dodatkowym zadaniem może być kontrola i optymalizacja wykorzystania służbowych samochodów, gdyż może on również rejestrować postoje, zmiany ilości paliwa oraz przeładunków i innych zdarzeń w trasie.