W czasach rosnącego poziomu przestępczości coraz popularniejsza staje się usługa ochrony osobistej.

 

Naszymi Klientami są najczęściej osoby publiczne, Członkowie Zarządów dużych firm a także wysocy rangą urzędnicy państwowi.
W celu ograniczenia dostępu do nich osób niepowołanych oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji codziennych zadań i obowiązków, zapewniamy im bezpośrednią ochronę, realizowaną przez wyselekcjonowanych, dodatkowo szkolonych pracowników naszej Firmy.

W swoich działaniach gwarantujemy maksymalną dyskrecję oraz lojalność wobec naszych Klientów.